RM45.00
Analisis Data Menggunakan Borang Soal Selidik (+ CD)
Price RM45.00
Brand Penerbit USM
Size (L x W x H) 32 cm x 44 cm x 10 cm
Availability 221
Quantity
Description

Buku Analisis Data Menggunakan Borang Soal Selidik ini mengetengahkan kepelbagaian kaedah analisis data yang boleh dilaksanakan terhadap hasil data yang dikumpulkan daripada borang soal selidik. Contoh kes yang digunakan dalam buku ini adalah kajian hubung kait antara faktor pengetahuan, sikap dan amalan ibu bapa serta status pemakanan kanak-kanak dengan status karies gigi dalam kalangan kanak-kanak prasekolah di Bachok, Kelantan.

Buku ini mengandungi 12 bab yang merangkumi analisis statistik secara asas dan juga analisis statistik secara lanjutan yang mampu membantu para penyelidik dan pelajar mencapai objektif sesuatu penyelidikan. Pengaplikasian teknologi terkini dalam kaedah menganalisis data, iaitu perisian SPSS memudahkan para penyelidik dan pelajar melaksanakan penyelidikan serta membantu meningkatkan tahap kebolehpercayaan dapatan sesuatu kajian. Secara jelas, buku ini membantu para penyelidik dan pelajar menjalankan analisis data secara sistematik dan berkesan.

 

Judul ini memenangi Anugerah Hadiah Sanjungan (Karya Asli), Anugerah Buku Negara 2018.

Reviews (0)
view all
back
0
0 reviews