RM26.00
Audit Alam Sekitar dan Kaedahnya
Price RM26.00
Size (L x W x H) 32 cm x 44 cm x 10 cm
Availability 132
Quantity
Description

Audit alam sekitar sudah lama wujud di negara Barat, namun pengalamannya secara sukarela dalam sektor industri di Malaysia masih kurang. Audit Alam Sekitar dan Kaedahnya memberikan kefahaman yang baik dan penerangan yang jelas tentang sejarah audit, kepentingan audit alam sekitar, jenis dan kategori audit, objektif dan matlamat audit, analisis data, perancangan pelan tindakan, penilaian tahap audit alam sekitar, masalah-masalah yang timbul, faktor kajayaan audit, serta perundangan dan peraturan berkaitan yang sedia ada. Masalah pencemaran alam sekitar dapat dicegah dan diatasi melalui audit alam sekitar. Buku ini memberikan bimbingan. kaedah serta contoh bersesuaian dalam menjalankan audit alam sekitar melalui penerangan yang terperinci, menyeluruh dan mudah difahami. Oleh itu, buku yang digarap dengan penjelasan komponen berkaitan audit alam sekitar ini dapat membantu semua pihak memahami sumbangan audit alam sekitar terhadap penyelesaian masalah berkaitan alam sekitar.

Reviews (0)
view all
back
0
0 reviews