RM46.00
Kepimpinan Guru Berteraskan Ta'dib: Perspektif Baharu Kempimpinan Guru Abad ke-21
Price RM46.00
Brand Penerbit USM
Size (L x W x H) 36 cm x 44 cm x 19 cm
Availability 93
Quantity
Description

Buku Kepimpinan Guru Berteraskan Tadib: Perspektif Baharu Kepimpinan Guru Abad ke-21 ini amat sesuai dimiliki oleh para guru, guru pelatih, pensyarah institut pendidikan guru dan pensyarah universiti. Buku yang memberikan penekanan pada unsur keagamaan, integriti dan kemanusiaan ini menghuraikan isu berkaitan dengan kepimpinan guru abad ke-21 dan prinsip asas yang sepatutnya dimiliki oleh setiap guru dan dimensi amalan kepimpinan guru berteraskan tadib. Selain itu, model kepimpinan guru berteraskan tadib yang digarap berasaskan pandangan para sarjana Islam tersohor seperti al-Ghazali dan Ibnu Taimiyyah, serta dapatan kajian terkini turut dibincangkan. Intipati ilmu dalam buku ini wajar dihayati dan diamalkan oleh para guru dalam usaha memimpin dan membimbing pelajar mendepani perubahan dalam paradigma pendidikan pada abad ke-21 yang semakin mencabar.

Reviews (0)
view all
back
0
0 reviews