RM46.00
Kesultanan Melayu Melaka: Warisan, Tradisi dan Persejarahan
Price RM46.00
Brand Penerbit USM
Availability 499
Quantity
Description

Buku ini menghimpunkan makalah-makalah yang menyentuh tentang
sejarah Kesultanan Melayu Melaka. Perbincangannya meliputi isu
politik, pemerintahan dan kepimpinan, sifat masyarakat, kegiatan
ekonomi dan perdagangan, hubungan diplomatik mahupun pergolakan
dan peperangan yang pernah dilalui dalam liku-liku sejarah jatuh
bangunnya kerajaan Melaka yang cukup terkenal. Selain itu,
makalah-makalah dalam buku ini turut menyentuh tentang aspek
historiografi sejarah Melaka dan tinggalan peradabannya yang
diwariskan hingga ke hari ini. Penyumbang-penyumbang makalah
merupakan ahli sejarah, penyelidik, pakar dan pengkaji yang terkenal
dalam bidang masing-masing. Setiap penyumbang cuba memberikan
atau meneroka suatu perspektif baharu tentang beberapa sudut
sejarah Kesultanan Melayu Melaka yang mungkin sudah dibicarakan
tetapi perlu ditafsirkan semula, atau isu-isu yang tidak pernah
ditimbulkan atau dibincangkan oleh pengkaji sejarah sebelum ini.
Pandangan mereka disokong oleh hujah-hujah dan penemuan
bukti-bukti terbaharu yang memungkinkan sejarah Melaka dapat diberi
suatu tafsiran semula yang lebih mantap dan segar. Buku ini amat
sesuai digunakan sebagai bahan bacaan dan rujukan bagi para pelajar,
pendidik, pengkaji sejarah, ahli politik dan sesiapa sahaja yang
berminat mendalami sejarah tradisi, warisan dan perjuangan bangsa
Melayu sejak zaman awal.

Reviews (0)
view all
back
0
0 reviews