RM32.00
Kearifan Tempatan: Pandainya Melayu dalam Karya Sastera
Price RM32.00
Brand Penerbit USM
Size (L x W x H) 32 cm x 44 cm x 10 cm
Availability 2
Quantity
Description

Buku Kearifan Tempatan: Pandainya Melayu dalam Karya Sastera ini menampilkan 10 buah esei daripada beberapa orang penulis yang memuatkan ilmu-ilmu baharu yang berasal daripada kearifan tempatan masyarakat Melayu di rantau ini. Enam buah esei pada bahagian awal buku ini adalah berkaitan dengan Kesusasteraan Tradisional, manakala empat buah esei berikutnya adalah tentang Kesusasteraan Moden.

Sama ada esei tentang Kesusasteraan Tradisional ataupun Kesusasteraan Moden, kesemuanya memperlihatkan pandainya orang Melayu, baik raja, pembesar ataupun rakyat biasa, dalam menangani sesuatu isu dan menguasai sesuatu ilmu yang membawa kebaikan kepada dirinya per se, mahupun kepada orang ramai. Membaca buku ini dapat membawa pembaca menyelami akal budi orang Melayu pada suatu masa dahulu dan pada masa kini, bahkan pandainya akal mereka itu seperti merambah ke masa-masa akan datang untuk menjadi petunjuk kepada kemampuan orang Melayu dalam pelbagai bidang kehidupan.

Reviews (0)
view all
back
0
0 reviews