RM52.00
Undang-Undang dan Pengurusan Mesyuarat
Price RM52.00
Brand Penerbit USM
Size (L x W x H) 32 cm x 44 cm x 10 cm
Availability 99
Quantity
Description

Buku ini membincangkan aspek mesyuarat daripada dua perspektif penting, iaitu undang-undang dan pengurusan dengan menekankan amalan pengurusan yang baik dan praktis undang-undang yang wajar. Aspek utama yang diketengahkan merangkumi perkara-perkara am berkaitan mesyuarat termasuk takrif dan kepentingan mesyuarat, hak-hak keadilan asasi dalam urusan mesyuarat, undang-undang jenayah, ahli-ahli mesyuarat, panggilan mesyuarat, prosedur-prosedur mesyuarat, penangguhan mesyuarat, pengurusan minit mesyuarat, dan tindakan susulan yang perlu diambil selepas mesyuarat. Beberapa mesyuarat yang wujud di Malaysia turut dibincangkan sebagai kajian perbandingan dan rujukan, serta aplikasi aspek undang-undang dan pengurusan mesyuarat. Buku ini sesuai untuk para pelajar yang mengambil kursus pengurusan pejabat, para profesional berkaitan, pentadbir atau pengurus sesebuah organisasi (swasta atau kerajaan) serta setiausaha atau urus setia mesyuarat itu sendiri. Selain itu, buku ini juga sesuai dibaca oleh semua pihak yang tugas mereka ada hubung kait dengan mesyuarat

Reviews (0)
view all
back
0
0 reviews